Gotland Västerhejde Nygårds 1:340 | Advokathuset Öster | Bengt Loquist
Du är här: Försäljningsobjekt » Visa objekt

Gotland Västerhejde Nygårds 1:340


Offentlig auktion enligt samäganderättslagen

Advokat Jesper Loquist är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt Samäganderättslagen att på offentlig auktion sälja fastigheten Gotland Västerhejde Nygårds 1:340. Värdering och övrigt material kommer successivt att publiceras på denna sida.

_______

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning: Gotland Västerhejde Nygårds 1:340

Adress: Högklint Kusevägen 3, 622 61 Visby

Typkod: Småhusenhet, bebyggd (220)

Taxeringsvärde: 1 770 000 kronor (Uppgiftsår 2018)

Areal: 1 670 m2.

Inteckningar: 0. 

_______


Auktionen

Pris: Det inte finns något lägsta pris angivet för fastigheten.

Köpeskillingens erläggande: Handpenning, utgörande minst 10 % av inropspriset, erläggs vid auktionen. Resterande del erläggs vid tillträdet.

Tillträde: förslagsvis 2021-11-01. 

Tid och plats: Auktionen genomförs fredagen 2021-10-08 klockan 10.00 på Strelowgatan 11, Visby.  Möjlighet att närvara på auktionen från Stockholm finns. Deltagande sker från Merino Advokatbyrå i Stockholm. Anmälan krävs. Anmälan sker till registrator@advokathusetoster.se. Ange namn och telefonnummer. När anmälan är mottagen översändes instruktioner och kontaktinformation till advokatkontoret i Stockholm.

_______

Visning

Under visningstillfällena kommer advokat Jesper Loquist eller representant från advokatbyrån att vara tillgänglig på plats med möjlighet att besvara frågor.

Visning 1: 2021-09-10 klockan 10-11

Visning 2: 2021-09-24 klockan 10-11

Publicerades 2021-08-26
 
Bifogade dokument


 
Bildmaterial