Gotland Ardre Botvalde 1:20 | Advokathuset Öster | Bengt Loquist
Du är här: Försäljningsobjekt » Visa objekt

Gotland Ardre Botvalde 1:20


Offentlig auktion enligt samäganderättslagen

Advokat Jesper Loquist är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt Samäganderättslagen att på offentlig auktion sälja fastigheten Gotland Ardre Botvalde 1:20. Värdering och övrigt material kommer successivt att publiceras på denna sida. 

Information

Fastighetsbeteckning: Gotland Ardre Botvalde 1:20

Typkod: Lantbruksenhet, obebyggd.

Taxeringsvärde: 110 000 kronor (beslut meddelat 2020-06-12)

Marknadsvärde: 1 000 000 kronor

Areal: 34 194 m2.

Inteckningar: 0. 


Auktionen

Köpeskillingens erläggande: Handpenning, utgörande minst 10 % av inropspriset, erläggs vid auktionen. Resterande del erläggs vid tillträdet.

Tillträde: förslagsvis den 1 oktober 2020. Observera att det kan behövas förvärvstillstånd.

Pris: Det inte finns något lägsta pris angivet för fastigheten.

Tid och plats: Auktionen genomförs fredagen 2020-08-14 klockan 10.00 på Strelowgatan 11, Visby.  Möjlighet att närvara på auktionen från Stockholm finns. Deltagande sker från advokatkontor i Stockholm. Anmälan krävs. Anmälan sker till registrator@advokathusetoster.se. Ange namn och telefonnummer. När anmälan är mottagen översändes instruktioner och kontaktinformation till advokatkontoret i Stockolm.

Visning

Under visningstillfällena kommer advokat Jesper Loquist eller representant från advokatbyrån att vara tillgänglig på plats med möjlighet att besvara frågor.

Visning 1: 2020-07-24 klockan 10:00-11:00

Visning 2: 2020-08-07 klockan 10:00-11:00

Övrig tid: Följ skyltning. 


Publicerades 2020-07-06
 
Bifogade dokument


 
Bildmaterial