Gotland Hamra Storms 1:16 | Advokathuset Öster | Bengt Loquist
Du är här: Försäljningsobjekt » Visa objekt

Gotland Hamra Storms 1:16


Jurist Jesper Loquist är förordnad av Gotlands tingsrätt att som god man enligt samäganderättslagen försälja fastigheten på offentlig auktion

Officiell visning av fastigheten kommer att genomföras 2018-10-26 mellan kl. 15-16. Under övrigt tid sker syn av fastigheten på egen hand. 

 

Tre av tomtens hörn har markerats ut, tillgängliga för spekulanter att inspektera. Hörnen har markerats ut med färgstarka pinnar. Se dokumentet VISNINGSKARTA för mer information om hur hörnen kan lokaliseras. Exempel på hur hörnen markerats framgår av bilderna.

 

Information tillkommer löpande.

Publicerades 2017-08-24
 
Bifogade dokument


 
Bildmaterial