Advokathuset Öster i Visby AB

Allmänpraktiserande byrå med kontor i Visby

Vi är en advokatbyrå centralt belägen i de östra delarna av Visby med promenadavstånd till Östercentrum och polishuset. Vi är en byrå med allmän praktik. Det innebär att vi åtar oss uppdrag inom flera rättsområden. Bland annat brottmål, familjerätt, fastighetsrätt och sociala omhändertaganden (LVU, LVM, LPT och LRV). Ekonomisk familjerätt, samäganderätt och tvistemål är det som vi främst arbetar med på byrån. Det skriver vi kortfattat om nedanför. Kontakta oss gärna med frågor så berättar vi mer.

Den inledande kontakten med oss för att ta reda på om vi kan lämna vårt biträde i saken är allid kostnadsfri. Om vi kan åta oss uppdraget hjälper vi givetvis till att undersöka möjligheterna att få finansering genom försäkringbolag eller rättshjälp.

Vi har ett kontorssamarbete med Merino Advokatbyrå, Olof Palmes gata 23, 111 22 Stockholm. Merino Advokatbyrå är inriktade på löpande affärsjuridiska frågor och agerar ombud för företag i komersiella tvister och obeståndsjuridik.

Ekonomisk familjerätt


Äktenskap, separationer och dödsfall. Under livets alla skeenden uppstår frågor som berör ekonomi och pengar. Det är inte alltid lätt att hantera en ekonomisk gemenskap med någon annan. Att upplösa ekonomin rättvist kan vara ännu svårare. Vi biträder därför klienter i ekonomiska frågor som har en familjerättslig bäring. Medarbetarna på byrån åtar sig även uppdrag från Sveriges domstolar som boutredningsmän och bodelningsförrättare.

Delägarskap och samäganderätt


En egendomsgemenskap kan vara avsiktlig eller oönskad. Ibland framgångsrik och i andra fall problematisk. Delägarna behöver vara överens i frågor som rör egendomen. Vi vet vilka rättigheter och skyldigheter delägare har och hur evenuell konflikter hanteras. Är delägandet problematiskt eller oönskad finns flera möjligheter. Vår advokatbyrå har erfarenhet av flera situationer som gäller samäganden och delägarskap.

Brottmål och vid misstankar om brott


Vid misstanke om brott finns under vissa förutsättningar rätten att få en offentlig försvarare utsedd. Det går alltid att anlita en privat försvarare. På byrån finns lång erfarenhet av uppdrag som försvare i brottmål. Vi hjälper till att tillvarata klientens rättigheter och intressen inför och under pågående utredning om brott. Det innebär allt från det inledande polisförhöret, förundersökningen, förberedelser inför och förhandlingar under rättegången.

Tvister och rättegång i tvistemål


Oavsett om det gäller vårdnad och boende om barn, hyra, en fastighet som nyss köpts eller en båtaffär kan tvister av olika slag uppkomma. Många tvister löser sig själva genom att parterna kommer överens. Ibland går det inte. Misslyckas alla försök att komma överens hamnar diskussionen oftast vid domstol. Vägen till domstolens avgörande kan vara svår, jobbig och ovan. Vi har metoder och kunskap att hantera tvistiga frågor. Vi kan hjälpa till!