Advokathuset Öster i Visby AB
Jesper Loquist

Advokat
Bengt Loquist

Advokat

Våra medarbetareJesper Loquist


Innehavarare av verksamheten sedan hösten 2020 och har arbetat hos Advokathuset Öster sedan sommaren 2016. Jesper avlade juristexamen efter studier 2012-2016 vid Örebro Universitet. Innan de juridiska studierna, avlade Jesper en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Jesper blev ledamot av Sveriges advokatsamfund augusti 2019.

Jesper Loquist åtar sig företrädelsevis uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och god man enligt samäganderättslagen. Jesper är även offentligt biträde i sociala omhändertaganden (LVM, LPT, LVU & LRV), offentlig försvarare och ombud i tvistemål.

Bengt Loquist


Bengt Loquist är född och uppvuxen på Gotland och började sin juridiska karriär 1973 då Juridiska studier vidtog vid Stockholm Universitet och efter fem år avlades jur.kand. examen. Efter notiariemeritering vid polismyndigheten på Gotland samt Gotlands tingsrätt februari 1979 till juli 1981, påbörjades en kronofogdeutbildning i Västmanland. Den 1 januari 1988 börjande Bengt arbeta på LRF-konsult ABs juridiska byrå i Västerås och var kvar där till januari 1990.

Den 15 januari 1990 började Bengt som biträdande jurist hos advokat Richard Ploman och har sedan den 12 juni 1992 varit advokat med egen verksamhet.

Sedan den 1 januari 2023 åtar sig Bengt Loquist inga egna uppdrag. Bengt bistår dock i förekomande fall övriga medarbetare på byrån med senior kunskap.

Kontakta ossTelefon


0498-21 43 40


Mail


registrator@advokathusetoster.se