Försäljningsobjekt hos Advokathuset Öster - Advokat Bengt Loquist AB

Objekt till försäljning


På denna sida presenterar vi egendom som är till försäljning. Vidare information, material och underlag finns under respektive försäljningsobjekt i menyn nedan.

 
Tillgängliga försäljningsobjekt

Gotland Hamra Storms 1:2 och 1:16


Gotlands tingsätt har förordnat advokat Bengt Loquist att som god man enligt samäganderättslagen sälja Hamra Storms 1:2 och 1:16 gemensamt och på offentlig auktion. Rätten har bestämt att lägsta pris på auktion inte får understiga 6,0 MSEK..
Publicerades 2017-08-24