Försäljningsobjekt hos Advokathuset Öster - Advokat Bengt Loquist AB

Objekt till försäljning


På denna sida presenterar vi egendom som är till försäljning. Vidare information, material och underlag finns under respektive försäljningsobjekt i menyn nedan.

 
Tillgängliga försäljningsobjekt

Gotland Fårö Verkegards 1:44


Gotlands tingsrätt har förordnat advokat Bengt Loquist att vara god man enligt samäganderättslagen. Uppdraget är att sälja fastigheten på offentlig auktion, upprätta köpebrev och fördela köpeskillingen.
Publicerades 2017-11-08

Gotland Hamra Storms 1:2


Gotlands tingsätt har förordnat advokat Bengt Loquist att som god man enligt samäganderättslagen sälja Hamra Storms 1:2 på offentlig auktion mm. Rätten har bestämt att lägsta pris på auktion inte får understiga 7,5 MSEK.
Publicerades 2017-08-24

Gotlands Gårdsmejeri AB, i konkurs - maskiner, inventarier


Advokat Bengt Loquist är förordnad förvaltare i Gotlands Gårdsmejeri ABs konkurs.
Publicerades 2017-08-14